جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

گروه انتقال و تجاری سازی فناوری

گروه انتقال و تجاری سازی فناوری

شرح وظائف گروه

ـ برنامه ریزی به منظور انتقال و تجاری سازی نتایج تحقیقات، تولیدات و سایر توانمندیهای پژوهشگاه

ـ ارائه مشاوره های تخصصی به متقاضیان (اساتید و محققین) در چارچوب اهداف و وظایف پژوهشگاه

ـ امکان سنجی تجاری سازی طرحها در مرحله بررسی عمومی

ـ تبلیغ و بازاریابی با شیوه های مختلف برای عرضه تولیدات و سایر توانمندیهای پژوهشگاه

ـ انجام بررسی های امکان پذیری طرح ها ( کارشناسی طرحها) از لحاظ علمی، فنی، اقتصادی، اجرایی

ـ بررسی و ارزیابی پیشرفت قراردادها و طرحها و نظارت بر نحوه اجرای طرحها و تهیه گزارشات لازم

ـ همکاری و نظارت بر تکمیل مستندات طرحهای تجاری سازی

ـ تهیه و تدوین قرارداد اجرای طرحها با مراکز صنعتی و ...

ـ تهیه و تنظیم قراردادهای ایجاد فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها و فناوری ها

ـ ایجاد بانک اطلاعاتی و تشکیل پرونده و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک قراردادها و طرح ها

ـ شناسایی و همکاری در زمینه انتقال و جذب فناوری های خارجی مورد نیاز کشور در راستای زمینه های تخصصی پژوهشگاه

ـ مساعدت در امور مربوط به ثبت اختراع پژوهشگران و اساتید پژوهشگاه

ـ کمک در تهیه گزارشات و آمار و اطلاعات مورد نیاز

ـ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق