جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف مدیریت

-اجرای سیاست ها و خط مشی­ های پژوهشگاه در زمینه­ های مرتبط با امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
-نظارت بر حسن انجام فعالیت ­های واحدهای تابعه
-مطالع و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان
-تشخیص و تعیین رشته شغلی پست­های سازمانی پژوهشگاه با توجه به طرح­های طبقه بندی مشاغل
-تهیه و تنظیم آیین ­نامه ها و بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات­ های رسیدگی به تخلفات اداری
-مطالعه و بررسی رسته­های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری گروه بودجه، تشکیلات و تحول اداری پژوهشگاه
-ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه
-برنامه­ ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح­ ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
-پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تاسیسات
-انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و یا خارج کشور با هماهنگی کامل واحد های ذیربط
-شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
-نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
-انجام امور مربوط به قراردادهای پژوهشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط
-تهیه طرح­های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح­های مزبور
-برنامه­ ریزی و نظارت بر روش­ های مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه
-نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
-همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست­ های سازمانی پژوهشگاه باگروه بودجه، تشکیلات و تحول اداری پژوهشگاه
-نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی)
-مشارکت در جلسات و کمیسیون­های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
-رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
-نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه
-انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق