جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

گروه بودجه، تشکیلات و تحول اداری

گروه بودجه، تشکيلات و تحول اداری

شرح وظائف گروه

-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشگاه با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط
-همکاری با مدیران و روستی واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
-جمع­ آوری بودجه­ های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی نامه­ ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
-تلفیق و تنظیم بودجه­ های پیشنهاد شده در قالب هدف­ ها و خط مشی کلی پژوهشگاه
-ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
-دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره­ های سه ماهه به واحدهای پژوهشگاه
-نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ­ای بر حساب فعالیت و برنامه ­های اجرایی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
-بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت­های جاری و عمرانی
-مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه
-انجام بررسی­های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی
-مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه­ ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف پژوهشگاه
-برنامه ­ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش­ های انجام کار و تحول اداری و بهره وری
-تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و همچنین پست­های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت­ های واحدهای تابعه پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
-مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست­های سازمانی پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب هیات امنا
-بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست­های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
-تهیه و نتظیم آمارهای لازم درباره فعالیت­ها، نیروها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهای تابعه ( پرسنلی و بودجه ) به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشگاه
-همکاری با مدیریت امور اداری و پشتیبانی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه
-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر هیات علمی و اجرای برنامه ­های آموزشی برای کارکنان مزبور
-مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان
-تشخیص و تعیین رشته شغلی پست­های سازمانی با توجه به طرح­های طبقه بندی مشاغل
-شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
-برنامه­ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره­وری در فرآیند آموزش، پژوهش و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
-برنامه­ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام­های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه­های توسعه آموزش عالی
-انجام طرح­های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم­ها و روش­های مورد عمل در پژوهشگاه
-برنامه­ ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم­ها، روش­ها، و رویه­های مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف ساده سازی، افزایش رضایت­مندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید
-پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت­های بهره­ وری و تحول اداری پژوهشگاه
-برنامه­ ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره ­وری و تحول اداری پِژوهشگاه
-ارزیابی عملکردو تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه­ های تحول اداری و بهره­ وری در پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذیربط پژوهشگاه
-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق