جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

مدیریت امور پژوهشی و مستند سازی

مدیریت امور پژوهشی و مستندسازی

شرح وظایف مدیریت

 • دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 •  انجام بررسی ­های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجه به سیاست­های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت­های پژوهشی
 •  بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه­های پیش بینی شده
 • تهیه، تنظیم و جمع­ آوری آمار و اطلاعات پروژه ­های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 •  تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­ ها به کمک واحدهای مربوط
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب­های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروی تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی ­های بالقوه پژوهشگاه به صنایع
 • جمع­ آوری طرح­ های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان
 •  انجام امور مربوط به پروژه­ های تحقیقاتی
 • شناخت دوره ­های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش­ های صنعتی کشور
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ­ها و سمینارهای علمی پژوهشی در پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­ های پژوهشی پژوهشکده­ ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­ های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­ های پژوهشی در قالب سیاست­ های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­ های تعیین شده
 • برگزاری سمینارها ،کنفرانس­ های علمی و برنامه ­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه در کنفرانس ­های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط پژوهشگاه
 • برنامه­ ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 •  برنامه ­ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی پژوهشگاه
 • انجام امور مربوط به فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی واحدهای ذیربط پژوهشگاه
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنها جهت ارائه مقاله، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی پژوهشگاه با هماهنگی واحدهای ذیربط