جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

روابط عمومی

روابط عمومی

شرح وظایف

  • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست پژوهشگاه با واحدهای متبوع.
  • تنظیم برنامه‌های دیدارهای داخلی و خارجی ریاست پژوهشگاه.
  • انجام مكاتبات و مراسلات حوزه ریاست و تنظیم نامه‌ها و مواردی كه امضا، اظهار نظر و یا اطلاع ریاست پژوهشگاه ضرورت دارد.
  • تنظیم صورتجلساتی كه با حضور ریاست پژوهشگاه تشكیل می‌گردد و پیگیری موارد مطروحه در آن.
  • برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه ارتباطات بین‌المللی پژوهشگاه.
  • انجام امور مربوط به ارتباطات بین‌المللی پژوهشگاه و پیگیری امور اجرایی مربوط به آن.
  • انعكاس فعالیتها و تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگاه در مجامع علمی و بین‌المللی و یا رسانه‌ها و نشریات داخلی به منظور آگاهی مردم از فعالیتهای انجام شده.
  • انعكاس اطلاعیه، آگهی و كلیه موارد قابل نشر پژوهشگاه در رسانه‌های عمومی و داخلی.
  • مطالعه و بررسی جراید و استخراج مطالب مفید و مرتبط جهت ارائه به مسئولین پژوهشگاه
  • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست پژوهشگاه.