جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

معرفی ریاست

ارتباط مستقیم با ریاست

                                                               دکتر حمید امیدوار
   رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی
مرتبه علمی: دانشیار
1400- تاکنون


اهداف و وظایف ریاست
 • برنامه ‌ریزی و اداره كلیه امور پژوهشگاه بر طبق قوانین و مقررات مربوط در هر زمینه.
 • اخذ اولویت‌های تحقیقاتی از مراجع ذیصلاح به منظور تعیین خط مشی و برنامه‌های تحقیقاتی و ارائه به شورای پژوهشی.
 • پیشنهاد سیاست‌ها، برنامه‌ها و اعمال خط مشی‌های مصوب در جهت نیل به اهداف پژوهشگاه.
 • تصمیم‌گیری نهایی در مورد امور اجرایی پژوهشگاه.
 • نمایندگی پژوهشگاه در مجامع داخلی و خارجی.
 • عقد قرارداد و معاملات با شخصیت‌های حقوقی، حقیقی اعم از داخلی و خارجی در محدوده ضوابط و مقررات مربوط.
 • نصب و عزل معاونین پژوهشگاه و روسای پژوهشكده‌ها و اعضای شورای پژوهشی و نظارت در حسن انتخاب كاركنان واحدهای تابعه پژوهشگاه.
 • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه پژوهشگاه.
 • ارائه و پیگیری پیشنهادهای پژوهشگاه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌های تحقیقاتی در ارتباط با مجامع و دستگاه‌های ذیربط.
 • نظارت و كنترل بر تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشكده‌های پژوهشگاه و تطبیق پیشرفت فعالیت‌ها با برنامه‌های ارائه شده در واحدهای مختلف.
 • نظارت بر حسن انجام امور پژوهشی، مالی و اداری و اقدام در جهت رفع نیازها و ایجاد هماهنگی‌های لازم در بین فعالیت‌ها و واحدهای مختلف پژوهشگاه.
 • ایجاد زمینه‌ها و تسهیلات لازم جهت ارتقای سطح علمی و فنی اعضای هیات‌علمی و دیگر كاركنان پژوهشگاه.
 • تهیه و پیشنهاد و تغییر سازمان پژوهشگاه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
 • نظارت بر جمع‌آوری و نگهداری و انتشار كلیه اسناد مالی و اداری و گزارش‌های پژوهشی.
 • ارائه گزارش ادواری عملكرد پژوهشگاه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.