جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | Friday 1 December 2023
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

شرح وظایف مدیریت

-انجام کلیه امور مالی پژوهشگاه طبق مقررات
-دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پژوهشگاه
-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت­ها، پرداخت­ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط
-رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
-همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی پژوهشگاه
-نگهداری و تنظیم اسناد مالی
-رسیدگی به اسناد مالی پژوهشگاه از حیث تطابق با مقررات و آئین­نامه های مالی
-نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
-اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
-تهیه و تنظیم گزارش­های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری، مالی و پشتیبانی
-تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
-انجام سایر امور محوله از طریق مقام مافوق