پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸ | Thursday 27 June 2019
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

راهنمای تلفن های داخلی

×
توجه: جهت تماس از خارج از پژوهشگاه لطفا ابتدا با شماره های ۹-۳۶۲۸۰۰۴۰-۰۲۶ تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گيری نمائيد.
قابل توجه همکاران گرامی، در صورتیکه شماره شما در این پایگاه نیاز به اصلاح دارد، لطفاً درخواست خود را از این لینک به اطلاع واحد فناوری اطلاعات برسانید. با سپاس.
 
 tel new
 

ردیف نام پست سازمانی نشانی اطلاعات تماس
51 انتشارات تلفن: 283
52 امور مالی تلفن: 147
53 فناوری اطلاعات تلفن: 8934-876
54 عضو هیات علمی تلفن: 472
55 آزمایشگاه XRD تلفن: 358
56 دفتر معاونت آموزشی تلفن: 129
57 عضو هیات علمی تلفن: 422
58 عضو هیات علمی تلفن: 324-404
59 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
60 عضو هیات علمی تلفن: 419
61 تاسیسات تلفن: 263-264
62 دفتر معاونت فناوری تلفن: 127
63 نگهبانی تلفن: 221-222
64 تاسیسات تلفن: 263-264
65 عضو هیات علمی تلفن: 456
66 عضو هیات علمی تلفن: 414
67 آزمایشگاه بیومواد- آزمایشگاه خوردگی تلفن: 314
68 عضو هیات علمی تلفن: 429
69 ریاست پژوهشگاه تلفن: 102
70 کارشناس امور پژوهشی تلفن: 348
71 امور خوابگاه تلفن: 119
72 واحد کارگاههای پژوهشی تلفن: 285-287
73 مرکزرشد تلفن: 213
74 دبیرخانه همایش تلفن: 175
75 دفتر پژوهشکده سرامیک تلفن: 123-175
76 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
77 باغبانی تلفن: 261
78 تاسیسات تلفن: 263-264
79 آزمایشگاه شناخت مواد تلفن: 311
80 عضو هیات علمی تلفن: 447
81 تدارکات تلفن: 182
82 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
83 عضو هیات علمی تلفن: 437
84 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
85 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 458-110
86 فوریتهای پزشکی تلفن: 273
87 تلفن: 250
88 مرکز رشد تلفن: 213
89 روابط عمومی تلفن: 135
90 باغبانی تلفن: 272
91 عضو هیات علمی تلفن: 436
92 دفتر ریاست تلفن: 102
93 آزمایشگاه زیست فن آوری تلفن: 195
94 عضو هیات علمی تلفن: 480
95 عضو هیات علمی تلفن: 388
96 روابط عمومی تلفن: 237
97 آزمایشگاه گروه ساخت تلفن: 310-284
98 آزمایشگاه استخراج فلزات تلفن: 314
99 عضو هیات علمی تلفن: 332
100 هیات جذب تلفن: 292